ZAHTJEV KORISNIKA - ispunjava djelatnik grupacije

Prijava usluge
Odjava usluge
Promjena osobnih podataka

Upišite broj mobitela od aplikacije MobiCash:

(Partner - Korisnik)

ZAHTJEV KORISNIKA - ispunjava Korisnik

fizička osoba
Tvrtka
Obrt
Ime i prezime Ime Tvrtke
Korisnik slanjem ovog zahtjeva putem elektronske pošte (e-maila) ili vlastoručnim potpisom potvrđuje da su navedeni podaci točni i time daje dopuštenje grupaciji GroupMobiCash da obrađuje i koristi osobne podatke Korisnika naznačene u ovom zahtjevu. To uključuje OIB i broj tel. / mob. Korisnika potrebnih za obradu podataka administrativne prirode u grupaciji GroupMobiCash. Također, Korisnik je suglasan da se njegovi osobni podaci međusobno razmjenjuju u grupaciji GroupMobiCash u svrhu pružanja usluge i rješavanja eventualnih prigovora.

Slanjem ovog zahtjeva putem elektronske pošte (e-mail) ili vlastoručnim potpisom, Korisnik prihvaća navedene uvjete poslovanja grupacije GroupMobiCash. Uvjeti korištenja usluge nalaze se kao prilog ovom zahtjevu.

Svaki partner ima mogućnost 30 dana besplatnog oglašavanja

Oglas s uključenim popustom

Oglas s uključenom zaradom KunaZaKlik

WebMediaWeb ScandiEuro Aveto MiranSan
MiranSan
ASEuro - Poslovna suradnja
Dinamika plaćanja:

Uvjeti korištenja GroupMobiCash - usluge

A1

GroupMobiCash je odgovorni osnivač (u daljnjem tekstu: GroupMobiCash).

A2

Fizička ili pravna osoba potpisnik Zahtjeva (u daljnjem tekstu: Korisnik).

A3

Tvrtka ili obrt koja ima ugovorenu obvezu dodijeliti popust (u daljnjem tekstu: Partner).

GroupMobiCash omogućuje Korisniku popust na plaćanje robe i usluge na prodajnim mjestima označenim GroupMobiCash naljepnicom na istaknutom mjestu.

- Korisnik GroupMobiCash popust ostvaruje isključivo ukoliko plaćanje izvrši putem MobiCash usluge.

- Visinu popusta i uvjete za korištenje popusta određuje Partner.

GroupMobicash uslugu može koristiti svaka sposobna fizička ili pravna osoba bez obzira na starosnu dob. Korisnikom GroupMobiCash usluge postaje se potpisivanjem Ugovora čime Korisnik preuzima i potvrđuje svu odgovornost propisanu ovim Uvjetima korištenja GroupMobiCash - usluge.

B1

Osoba koja želi sklopiti ugovor s MobiCashom obvezna je podnijeti Zahtjev za korištenje usluge.

B2

Popunjeni Zahtjev predaje se djelatniku u poslovnici GroupMobiCasha ili osobno Zastupniku na terenu.

B3

Podnositelj Zahtjeva dužan je prilikom podnošenja Zahtjeva predočiti osobnu iskaznicu i/ili putovnicu.

B4

Podnositelj Zahtjeva kao pravna osoba dužan je predočiti rješenje Trgovačkog suda.

B5

Temeljem Zahtjeva GroupMobiCash provjeriti će zadovoljava li Korisnik uvjete za sklapanje Ugovora.

B6

GroupMobiCash zadržava pravo diskrecije u slučaju provjere ispunjavanja Uvjeta.

B7

PIN je osobni identifikacijski broj priložen uz broj mobitela i poznat je isključivo Korisniku.

B8

Potpisom Ugovora Korisnik - MobiCash dobiva aktivnu aplikaciju najkasnije do kraja sljedećeg dana.

C1

Svaka zloupotreba je kažnjiva. Ukoliko PIN nije dostupan isključivo Korisniku te za njega znaju i druge osobe, odgovornost automatski preuzima Korisnik.

C2

Korisnik je suglasan da uneseni PIN nosi značenje njegovog vlastoručnog potpisa, što znači odobrenje plaćanja nekog računa. Uneseni PIN nije moguće opozvati nakon pritiska na "OK".

C3

GroupMobiCash nije odgovoran za eventualne probleme s trgovcem izvan ugovorenoga popusta.

C4

U slučaju Korisnikova prigovora na popust, kao dokaz prilaže se račun Partnera.

C5

Korisnik GroupMobiCash usluge dužan je obavijestiti nadležnu službu o nastalom problemu s Partnerom s kojim GroupMobiCash ima ugovor o popustu pri kupovini robe ili neke druge uslužne djelatnosti (servisa).

C6

Prijavu je moguće izvršiti osobno, telefonskim ili mobilnim pozivom, SMS porukom ili e-mail dopisom. GroupMobicash će takvu obavijest uredno prihvatiti, ažurirati te reagirati odmah po zaprimanju prijave.

C7

Sukladno razvoju tržišta, GroupMobiCash zadržava pravo na promjene GroupMobiCash usluge.

C8

Korisnik će u slučaju promjene biti obaviješten putem SMS-a ili maila.

D1

Zatražene promjene podataka u Zahtjevu bit će u cijelosti provedene do kraja sljedećeg radnog dana.

D2

Prekid Ugovora Korisnik može zatražiti na svim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.

D3

Prekidom Ugovora uplaćeni paušal ne vraća se Korisniku, već u cijelosti ostaje u vlasništvu MobiCasha.

D4

Korisnik je obvezan uplatiti godišnji paušal MobiCash-u. Aplikacija će biti aktivna nakon vidljive uplate.

D5

Cijena MobiCash usluge plaća se jednom godišnje, jednokratno na datum potpisanog Ugovora.

D6

Trajanje ugovorne obveze traje od dana uplate paušala i obuhvaća cijelu tekuću kalendarsku godinu.

D7

Produženje Ugovora vrši se automatski uz predočenu potvrdu o uplati godišnje jednokratne uplate.

D8

Uplata godišnjeg paušala može se izvršiti aplikacijom MobiCash-a, putem mobilnog telefona.

D9

Sve dodatne informacije dostupne su na GroupMobiCash prodajnim mjestima ili putem telefona.

D10

Korisnik ovog Zahtjeva svojim potpisom potvrđuje da je u potpunosti razumio Uvjete ovog Zahtjeva.